Fotoğrafın 'DE' Hali Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Fotoğrafın 'DE' Hali Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Fotoğrafın 'DE' Hali Ulusal fotoğraf yarışmasının konusu zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısı ve çevre duyarlılığının fotoğraflara yansıması ve fotoğraf sanatının sevdirilmesidir. Su başta olmak üzere hızla tükenmekte olan doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre anlayışının içselleştirilmesi ve paralelinde gelişecek politikaların uygulanabilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, doğal kaynakların kullanıcısı aynı zamanda tüketicisi olan bireylerin çevre bilinci düzeyini arttırıcı çalışmalar anlam kazanmaktadır. Fotoğrafın 'DE' Hali, Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması, sayısal (dijital) kategoride ve iki bölümlüdür: Sayısal: Renkli fotoğraf > DC; Sayısal: Siyah-Beyaz Fotoğraf > DM. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yarışma ödülleri: Birincilik 3.000.- TL İkincilik 2.000.- TL Üçüncülük 1.000.- TL Mansiyon (4 eser) 350.- TL Sergileme (En fazla 5 eser) 250.- TL Satın Alma (En fazla 5 eser) 250.- TL Toplamda en fazla 34 (otuz dört) eser ödül ve sergileme alacaktır. Yarışmanın son katılım tarihi: 18.05.2018


Copyright 2016 - Digital SLR Photography